Vukovar Envision d.o.o.
Izgradnja jahti

Izgradnja jahti


Vukovar Envision d.o.o. bavi se proizvodnjom dijelova i kompletnom konstrukcijom čeličnih oplata za jahte do 70 metara.
Također je moguć i najam outsource inženjeringa, prije same gradnje i opremanja od strane Vukovar Envision d.o.o.
Offshore / Dredging

Offshore / Dredging


Vukovar Envision d.o.o. gradi čelične dijelove i čelične konstrukcije za offshore / jaružanje / Heavy lift, uključujući i smještaj građevinskih offshore platformi. itd Također je moguć najam outsource inženjeringa i logistike prije preuzimanja od strane Vukovar Envision d.o.o.
Brodogradnja

Brodogradnja


Vukovar Envision d.o.o. bavi se brogradnjom, gradi masivne čelične konstrukcije, dijela metalnih zgrada i/ili kompletan brodski trup za nacionalna i međunarodna brodogradilišta. Moguć je i najam outsource inženjeringa za brodogradnju.